ค้นหา
  • Enjoy

TOCAศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) มีโอกาสได้ร่วมศึกษาดูงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กับเครือข่ายสามพรานโมเดล ทำให้เห็นถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรได้ และโอกาสการเข้าร่วมใช้เครื่องมือ Thai Organic Platform ในการบันทึกกิจกรรมแปลงในอนาคต

ดู 17 ครั้ง

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322588-93,

098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube