ค้นหา
  • Enjoy

อัพเดทล่าสุด...ความคืบหน้าสามพรานโมเดล หลังโควิด-19 จากคลิปสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดลหลายคนถามถึงความคืบหน้าสามพรานโมเดล หลังโควิด-19 แอดมินจัดให้เลย อัพเดทล่าสุด คลิปสัมภาษณ์.คุณอรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล เล่าถึงแผนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลว่า มีการปรับตัวให้ควบคู่ไปกับ New Normal ซึ่งจริงๆ ถือเป็นโอกาส เพราะหลังจากโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ต้องการหาวัตถุดิบอินทรีย์ มาทำอาหาร นอกจากเรื่องผลิตสินค้าอินทรีย์ เรายังทำเรื่องการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ด้วย เรารวมตัวเกษตรกรสร้างเป็นเครือข่ายบนฐาน PGS สามพรานโมเดล ซึ่งเรียกได้ว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ที่ไม่ใช่แค่มาทานอาหาร แต่สามารถมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยอิงกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่นำความรู้กลับไปทำกับพื้นที่ตัวเองได้ด้วย ซึ่งเราพร้อมที่จะถ่ายทอด อยากให้คนลุกขึ้นมาทำเกษตรอินทรีย์เยอะขึ้น


ส่วนความก้าวหน้าของเครื่องมือ ที่เรียนว่า Thai Organic Platform ช่วงโควิดเราใช้เครื่องมือนี้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรตรงไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือกลางที่เชื่อมโยง ไม่ใช่แค่สามพรานโมเดล แต่ทุกกลุ่มในประเทศและ เราจะมอบเครื่องมือนี้ให้กับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้น


คุณอรุษ อธิบายว่า สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกในประเทศไทย ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่จะเข้ามาบริโภคสินค้าอินทรีย์ ต้องการเข้ามาเรียนรู้ ต้องการหาแหล่งท่องเที่ยว เครื่องมือนี้ถือเป็นประโยชน์มาก ไม่ใช่แค่ผู้บริโภค แต่มีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกร ปลูกยังไง เลี้ยงดูยังไง เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าอินทรีย์อย่างแท้จริง มีที่มาที่ไป สามารถเอาไปโชว์ลูกค้าได้


“ส่วนเป้าหมายการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล คือเรื่องการสังคมอินทรีย์อยู่บนฐานการค้าที่เป็นธรรม และอยู่บนฐานความเชื่อมั่นซึ่งความเชื่อมั่นมาจากความโปร่งใสของข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่”

ดู 151 ครั้ง