ค้นหา
  • Sampran 01

ทีเส็บพาคณะผู้บริหารงาน HR สัมมนานอกกรุงที่สวนสามพราน

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดกิจกรรมสัมมนารอบกรุง โครงการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไมซ์ (Domestic Fam Trip) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สร้างคนและองค์กรผ่าน Agile and Scrum ในชุมชน นำคณะผู้บริหารองค์กรต่างๆ ทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ ซีพี แบงค์กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และองค์กรรัฐวิสาหกิจ 30 ราย มาสัมผัสเรียนรู้เส้นทาง กิจกรรม และส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารงานบุคคล ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม

และภายใต้ Concept Agile and Crum ที่นำโดย อาจารย์ดามพ์ มงคล หงษ์ชัย วิทยากรหลัก ซึ่งออกแบบกิจกรรมการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัสของจริงและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยฟังบรรยายเส้นทางเรียนรู้การดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคมภายใต้สามพรานโมเดล สู่องค์กรผู้นำร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารสมดุลยั่งยืนจากผู้บริหารสวนสามพราน

และมีการแบ่งกลุ่มให้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น เก็บผัก ทำปุ๋ยหมัก เก็บเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้เรื่องดิน ทำน้ำส้มสายชูจากตะลิงปิง และอีกหนึ่งไฮไลน์สำคัญ คือ กิจกรรม Agile Cooking Workshop การทำงานแบบ Agile ที่เรียนรู้ผ่านการดีไซน์เมนูอาหารตามโจทย์ที่กำหนด ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ได้ทั้งความรู้ ความประทับใจ ไปพร้อมๆ กัน และในงานเดียวกันนี้ มีการจัดกิจกรรม Table Top Sale เปิดโอกาสให้กับบริษัท ผู้ประกอบการและผู้ซื้อได้มีโอกาสรู้จักผู้ประกอบการในเขต จ.นครปฐม ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ร่วมเดินทาง อีกด้วยดู 54 ครั้ง