ค้นหา
  • Enjoy

ททท.ดูงานการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน


คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับคณะกลุ่มงานด้านตลาดยุโรปอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการตลาดยุโรป ฯ และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลตลาดยุโรปและอเมริกา ในโอกาส เดินทางมาประชุมแผนงานการตลาด ที่สวนสามพราน ช่วงวันที่ 11-12 ม.ค.63


และในโอกาสอันดีนี้ทางคณะได้ศึกษาดูงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสวนสามพราน โดย คุณอรุษ ได้แชร์เส้นทางการเรียนรู้ 58 ปีสวนสามพราน กับการขับเคลื่อนธุรกิจเกื้อกูลสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านสามพรานโมเดล และ Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยความร่วมมือเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และผู้บริโภค รวมถึง นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ อนาคตททท.สามารถนำไปข้อมูลประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับ โยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)


ดู 39 ครั้ง