ค้นหา
  • Enjoy

ต้อนรับ กลุ่ม Healthy Food,From Nurture Land จากจีน
สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิดบ้าน ต้อนรับคณะชาวต่างชาติ กลุ่ม Healthy Food,From Nurture Land จากประเทศจีน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่หลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร NGO ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ ตั้งใจเดินทางมาประเทศไทย เพื่อต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง สามพรานโมเดล เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาอยากมาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่ง คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการ สามพรานโมเดล ก็ได้บรรยายความรู้ให้คณะได้เห็นภาพรวมการขับเคลื่อนทั้งหมด ก่อนเจ้าหน้าที่ จะพาไปพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ เครือข่ายสามพรานโมเดล ในพื้นที่ จ.นครปฐม
ดู 9 ครั้ง