แหล่งข้อมูล

การศึกษาเกี่ยวกับสามพรานโมเดล

1.

การศึกษาประเมินผลการดำเนินการของสามพราน

3.

ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

2.

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ

1.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

3.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 3

5.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 5

7.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

9.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

11.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

2.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 2

4.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 4

6.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

8.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

10.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

12.

การเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่างๆ 1

การศึกษาของเครือข่าย

ความร่วมมือ

1.

2015 สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร 034-322588-93,

098-258-5313 , 098-709-8252
อีเมล 
info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube