สามพรานโมเดล

โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม

นโยบายองค์กร
icon_1-02.png
ชีวิตที่สมดุล

เป้าหมาย

icon_1-01.png
สังคมอินทรีย์

วิสัยทัศน์

icon_1-03.png
ขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมบนฐานการค้าที่เป็นธรรม

พันธกิจ

เกี่ยวกับสามพรานโมเดล

     สามพรานโมเดลเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

GROUP-FARMER-1-2
GROUP-FARMER-1-2

press to zoom
farmer-10
farmer-10

press to zoom
GROUP-FARMER-2
GROUP-FARMER-2

press to zoom
GROUP-FARMER-1-2
GROUP-FARMER-1-2

press to zoom
1/3
ผลงานของสามพรานโมเดล
ซื้อผักอินทรีย์ตรงระหว่างผู้ลิตและผู้บริ

ตลาดสุขใจ

ตลาดสุขใจเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ในราคาที่เป็นธรรม

IMG_0079-resize.jpg

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เชื่อมโยงการสั่งซื้อสินค้าตรงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านกิจกรรม อาทิ เวิร์คชอป Chef’s Table และการเยี่ยมชมฟาร์ม

562000000635602.jpg

Thai Organic Platform

Thai Organic Platform เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์จากงานต้นน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสู่การค้าออนไลน์ (E-Commerce) และ ระบบผู้บริโภคสัมพันธ์ (Consumer Engagement) พร้อมระบบสร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคโนโลยี blockchain

GROUP-FARMER-1-2.jpg

สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์

สมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์ ยกระดับผู้บริโภคสู่การร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สื่อสารและสร้างสรรค์กิจกรรม เข้าร่วมเป็นกลไกทำงาน  ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และระบบอาหารยั่งยืน

พันธมิตร

พันธมิตรหลักของสามพรานโมเดลได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ปัจจุบันมีจำนวน 16 กลุ่ม กว่า 193 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายความร่วมมือสามพรานโมเดล อาทิ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส และยังมีพันธมิตรภาคธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารต่างๆ ที่มาร่วมในโครงการ Organic Tourism รวมทั้งพันธมิตรผู้บริโภค นักขับเคลื่อนสร้างสังคมอินทรีย์

ภาคีขับเคลื่อน

นอกจากกลุ่มเกษตรกร สามพรานโมเดลยังทำความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคการศึกษา สมาคมธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 

LOGO_PARTNER-02.png
LOGO_PARTNER-01.png
LOGO_PARTNER-03.png
LOGO_PARTNER-04.png
กระทรวงพาณิชย์.jpg
kmitl logo(Thai).png
TAT.png
กรมพัฒนาที่ดิน.jpg
มหิดล.jpg
TCEB.png
ม. เกษตร.jpg
ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อเรา

กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร 098-258 5313, 098-709 8252
อีเมล info@sampranmodel.com

Thanks for submitting!